Skip to main content

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG THỦY ĐIỆN NẬM HÓA 1

 
          Ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại TP. Sơn La đã diễn ra “Lễ ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng Dự án thủy điện Nậm Hóa 1” giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La) và Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha – ANPHAEL - (Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam – MECO -  chiếm 97% vốn điều lệ).

         Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị MECO, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị ANPHAEL đã thay mặt Ban lãnh đạo ký kết hợp đồng với BIDV Sơn La.
        Hợp đồng ký kết lần này, BIDV Sơn La tài trợ dài hạn cho dự án thủy điện Nậm Hóa 1 với giá trị 337 tỉ đồng trong vòng 13 năm.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ: