Skip to main content

Dự án Thuỷ điện Suối Choang

1. Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và phát triển điện MECO, trong đó công ty CP cơ điện và xây dựng VN góp 89% trên tổng sổ vốn điều lệ, tương đương 40,05 tỷ đồng.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Châu Khê- Huyện con Cuông – tỉnh Nghệ An
3. Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Cấp IV
- Diện tích mặt hồ :  391Km2
- Dung tích hồ chứa : 2,36x106 m3
- Cao trình đỉnh đập: 78,5m
- Chiều cao đập thiết kế: 15m
- Chiều dài theo đỉnh: 25,4m
- Chiều rộng đỉnh đập: 4,5m
- Công suất lắp máy: 4MW
- Sản lượng điện hàng năm: 14,09 x106 KWh
4. Tiến độ thực hiện:
- Hoàn thành năm 2012
5. Các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng mức đầu tư: 115,96 tỷ đồng
- Giá bán điện dự kiến: 876,7 VNĐ/KWh
- Thời gian hoàn vốn: 14 năm 3 tháng
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, tự huy động và vay ngân hàng thương mại trong nước
7. Hình thức quản lý Dự án: Công ty CP đầu tư và phát triển điện MECO trực tiếp quản lý và vận hành.