Skip to main content

Quá trình hình thành phát triển


Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (MECO)

Trụ sở chính:
Địa chỉ : 102 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
 
Điện thoại :
04.3869 1229 - 04.2213 8518    Fax: 04.3869 1568

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) - (mã CK: MCG) được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội. Từ ban đầu là Xưởng 250A được thành lập tháng 3 năm 1956 theo Quyết định số 07/NN/QĐ của Bộ Nông lâm, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, phục hồi máy kéo đáp ứng yêu cầu cơ giới hoá nông nghiệp.     

Tháng 3 năm 1969 Bộ Nông nghiệp ra Quyết định số 16/NN/QĐ đổi tên Xưởng 250A  thành Nhà máy đại tu máy kéo Hà Nội. 

Tháng 4 năm 1977 Bộ Nông nghiệp ra Quyết định số 102/NNCK/QĐ đổi tên Nhà máy đại tu máy kéo Hà Nội thành Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội

Ngày 23 tháng 03 năm 1993, Văn phòng chính phủ có thông báo số: 81/TB và ngày 24/03/1993 tại Quyết định số 202 BNN - TCCB - QĐ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT đổi tên Nhà máy  Cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội thành Công ty Cơ điện và Phát triển Nông thôn.

Ngày 29 tháng 10 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Quyết định số 4797/QĐ/BNN-TCCB, đổi tên Công ty Cơ điện và Phát triển Nông thôn thành Công ty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội, là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ra Quyết định số 4465/QĐ/BNN-TCCB về việc Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng. 

Đến tháng 6/2007 đổi tên Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam(MECO).

Trải qua 55 năm hình thành và phát triển, với nhiệm vụ chính ban đầu là trung, đại tu ôtô, máy kéo phục vụ nông nghiệp, đến nay MECO đã phát triển thành một doanh nghiệp mạnh, có năng lực cạnh tranh và thị trường ổn định trong lĩnh vực: Cơ khí, Xây dựng, Thương mại, dịch vụ, Kinh doanh bất động sản. MECO có đội ngũ gần 1000 kỹ sư, chuyên viên, cán bộ kỹ thuật, công nhân tay nghề cao, năng lực thiết bị hiện đại, kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động trên phạm vi cả nước….Từ một doanh nghiệp Nhà nước với lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhỏ hẹp, doanh thu mỗi năm chỉ đạt vài chục tỷ đồng, lợi nhuận chỉ đạt xấp xỉ 2 tỷ đồng. Đến nay doanh thu của Công ty đã đạt gần 1000 tỷ đồng với lợi nhuận trên 50 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 12 tỷ đồng lên 575.1 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước, Bộ nhiều lần khen thưởng: Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì, Hạng nhất;  Cờ thi đua của Chính phủ;  Băng khen, Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các giải thưởng cao quý khác như : Cúp vàng Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam lần 1; Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2009, Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu năm 2010 vv…