Skip to main content

Kinh doanh Bất động sản

Ngày 16/9/2013, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Lễ cất nóc tòa nhà HH1 và khai trương nhà mẫu - Dự án 102 Trưởng Chinh, khẳng định quyết tâm giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết.
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCK: MCG) trân trọng thông báo v/v chào bán căn hộ tại Khu nhà ở chung cư và văn phòng 102 Trường Chinh.