Skip to main content

Lễ cất nóc nhà HH1 và khai trương nhà mẫu - Dự án 102 Trường Chinh

Ngày 16/9/2013, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Lễ cất nóc tòa nhà HH1 và khai trương nhà mẫu - Dự án 102 Trưởng Chinh, khẳng định quyết tâm giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết.