Skip to main content

Dự án Thuỷ điện Nậm Hoá 1

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện ANPHA; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 98,9% trên tổng số vốn điều lệ

2. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Bám - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
3. Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Cấp III
- Diện tích mặt hồ : 1435 Km2
- Dung tích hồ chứa : 9,83x 106 m3
- Cao trình đỉnh đập: 469 m
- Chiều dài theo đỉnh: 145,6 m
- Công suất lắp máy: 18MW
- Số tổ máy: 03 tổ máy
- Sản lượng điện hàng năm: 69,65x 106KWh
4. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2012 phát điện tổ máy số 1
5. Các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng mức đầu tư: 342,2 tỷ đồng
- NPV: 49,9 tỷ đồng
- FIRR: 12,33 %
-B/C: 1,116
- Thời gian hoàn vốn: 10,8 năm
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, tự huy động và vay ngân hàng thương mại trong nước
7. Hình thức quản lý Dự án: Công ty Cổ phần thuỷ điện ANPHA quản lý và vận hành.

Phối cảnh tổng thể dự án thủy điện Nậm Hóa 1