Skip to main content

MCG thay đổi nhân sự Tổng giám đốc

 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự Tổng giám đốc như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đối với ông Trần Hải Anh kể từ ngày 19/4/2021.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thạc sĩ Kinh tế - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kể từ ngày 19/4/2021.

Nội dung chi tiết: xem tại đây