Skip to main content

MCG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Ngày 28/4/2016, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã chứng khoán: MCG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Đến dự Đại hội có các cổ đông và các cơ quan báo đài đến đưa tin về Đại hôi.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội: