Skip to main content

MCG CBTT thoái vốn tại CTCP Đầu tư và PT Điện Meco

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố thông tin:
- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc: Thống nhất thoái số vốn góp của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Meco với số lượng là 2.681.492 cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tác khác.

Nội dung chi tiết: xem tại đây