Skip to main content

Công trình thủy điện AN KHÊ - KANAK

ông trình thủy điện An Khê – Ka Nak là bậc thang trên cùng của hồ sơ khai thác bậc thang thủy điện trên sông Ba – con sông lớn nhất ở miền trung. Nhà máy thủy điện được thiết kế với tổng công suất máy 173 MW, với tổng sản lượng điện trung bình năm là 685 kwh.


Chủ đầu tư:
Tập đoàn điện lực Việt Nam – BQL Dự án thủy điện 7.
Địa điểm xây dựng: Huyện An Khê  – Gia Lai và huyện Tây Sơn – Bình Định.
Giá trị theo hợp đồng: 3,5 tỷ đồng.
Khối lượng MECO thực hiện: Thi công khoan phụt chống thấm nền móng của các hạng mục công trình thủy điện.
Tiến độ: 2006 – 2009