Skip to main content

MCG - CBTT Giấy chứng nhận ĐKKD mới - đổi tên Công ty

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103295 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 27/10/2021 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG,
           Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên Công ty và mẫu dấu như sau:
          Kể từ ngày 02/11/2021, Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đổi tên thành Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG với nội dung sau:
- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG
- Tên Tiếng Anh: MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company
- Tên viết tắt: MCG E&R., JSC

 

 

Trân trọng!

Nội dung chi tiết: Xem tại đây