Skip to main content

联系

 Mọi ý kiến đóng góp của quý khách xin gửi về:

                                            Công ty cổ phần C
ơ điện và Xây dựng Việt Nam - Meco 
          Địa chỉ: 102 Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
                                            Điện thoại: (84-4) 3869 1229 | Fax: (84-4) 3869 1568
                                            Email: vanphong@mecojsc.vn | Website: www.mecojsc.vn
 
                                            Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo mẫu sau: