Skip to main content

Khu đô thị Long Hưng

Quy mô dự án khu đô thị Long Hưng - tỉnh Hưng Yên
Ngày 02 tháng 04 năm 2010 trụ sở giao dịch Vietcombank đã diễn ra Lễ kí kết hợp đồng hợp tác thực hiện Dự án đầu tư khu đô thị Long Hưng - tỉnh Hưng Yên.