Skip to main content

MCG thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới như sau:

1. Thay đổi thông tin số điện thoại mới: 0243.8694773
2. Thay đổi thông tin địa chỉ email mới: vanphong@mecojsc.vn
3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nội dung chi tiết:
1. CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - xem tại đây
2. Giấy xác nhận vv thay đổi nội dung ĐKDN - xem tại đây
3. Giấy xác nhận vv thay đổi nội dung ĐKDN (hiệu chỉnh) - xem tại đây